Mandag 18. februar 2019

DRF - Seminar for lærermestre

Mandag, den 18. februar 2019 kl 9.30-16.30 på Vilhelmsborg

Kl. 08.30-12.00 i Herskabsstalden

”Anerkendende forandringsledelse – ros eller resultater?” v/Susanne Willumsen


Kl. 12.00-16.30 i Opvisningshallen

Bo K. Møller: Springning anno 2019.

Allan Bilgrav Christensen og Torben Frandsen: Hvad vil censorerne se til eksamen

Rune Willum Hansen og Maria Anita Andersen: Hvad vil censorerne se til eksamen