<

Overnatning - Danish Derby Christmas Show-stævnerne 201803-09-2018 - 13:12

Alle værelser er lejet ud til Danish Derby i perioden 13/11 til og med 11/12 2018

Status 3/9-18: Alle værelser er udlejet

Værelserne bruges til hjælpere, officials, dyrlæge, banebyggere m.fl. og der vil kun i meget begrænset omfang være mulighed for at leje et værelse i perioden.

Forespørgsel om leje af værelser bedes rettet til Danish Derbys stævnesekretariat km@danishderby.dk.

Henvendelser til Vilhelmsborg vedr overnatning vil blive videresendt til Danish Derby.

For reservation af strøm/plads til camping bedes henvendelse også ske til Danish Derbys stævnesekretariat km@danishderby.dk

 

For øvrige overnatningsmuligheder i nærheden klik venligst her 

<