<

Aarhus Rideklub - Generalforsamling26-02-2019 - 14:12

28. februar 2019 kl 19.30

Torsdag d. 28. Februar 2019 kl 19.30 I Smedjen – Bedervej 101, 8320 Mårslet 
 
Dagsorden iflg vedtægterne.
 
Se klubbens hjemmeside på www.aarhus-rideklub.dk
 
<