<

Driftsaktieselskabet - Generalforsamling12-04-2019 - 17:22

13. maj kl. 17.30

Indkaldelse til Generalforsamling                              

 

Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg indbyder hermed aktionærerne til generalforsamling

 

Mandag den 13. Maj 2019 kl. 17.30 i ’Svigermors Køkken’ – Restaurant MEJERIET.

 

Generalforsamlingen indledes med en kort velkomst ved formand Ole Christensen.

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

4. Beslutning om fordeling af overskud/dækning af tab i henhold til regnskabet

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

8. Eventuelt

 

Årsregnskab kan rekvireres fra den 10. maj ved henvendelse til kontoret på telefon 8693 7245 eller mail cc@vilhelmsborg.dk.

 

Efter generalforsamlingen vil Driftsaktieselskabet være vært ved et let traktement.

Tilmelding til spisning efter generalforsamling kan ske på mail hag@vilhelmsborg.dk, eller telefonisk på

8693 7245 senest 10. maj.

 

 

Med venlig hilsen

Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg                                          

 Ole Christensen

Formand for Driftsaktieselskabet

<