Vilhelmsborgs adresse er:
Bedervej 101, 8320 Mårslet

For at finde til Vilhelmsborg kan du klikke på dette link: findvej.dk/bedervej101,8320

Kørselsvejledning fra Nord
Motorvej E45 - afkørsel 48 (Årslev/Brabrand). Kør mod Århus. Efter Gjellerup Centret på venstre hånd i lyskryds - drej til højre mod Viby (Viby Ringvej)

På Viby Torv (lyskryds lige efter McDonalds) drej til højre ad Skanderborgvej. Fortsæt lige ud indtil afvisning til venstre mod Odder (Ringvej Syd). Følg denne indtil den slutter i et T-kryds. Drej til højre mod Odder (Oddervej). Ca. 5 km ude kommer der skilt til højre mod Vilhelmsborg.

Kørselsvejledning fra Syd
Motorvej E45 deler sig før Århus - hold til højre. Motorvejen stopper i Viby v/blinklys, drej til højre mod Viby (Viby Ringvej)
På Viby Torv (lyskryds lige efter McDonalds) drej til højre ad Skanderborgvej. Fortsæt lige ud indtil afvisning til venstre mod Odder (Ringvej Syd). Følg denne indtil den slutter i et T-kryds. Drej til højre mod Odder (Oddervej). Ca. 5 km ude kommer der skilt til højre mod Vilhelmsborg.

Vilhelmsborg

- til kontorerne:
der fortsættes ind ad allèen til krydset foran hovedbygningen, hvor der drejes til venstre. Der kan parkeres til venstre på gårdspladsen ved græsplænen foran værelsesfløjene eller skråt ind mod staldbygningerne på pladsens højre side.

- til staldene:
der køres ikke ind ad allèen, men vejen følges rundt til venstre, og der fortsættes over de to søer. Umiddelbart efter disse er afkørslen til venstre til stævnestaldene og til højre langs gavlen på gul ridehal til pensionærernes stalde.

- til P-pladser ved arrangementer:
der køres ikke ind ad alleen, men vejen følges rundt til venstre. 50 meter fremme til venstre er indkørslen til den store P-plads. Fortsættes ad vejen forbi de to søer og den gule hal kommer indkørslen til P-pladsen ved den Blå Hal ( Opvisningshallen). Denne P-plads er normalt ved større arrangementer reserveret til særlig parkering. Fortsætter man forbi Opvisningshallen på højre hånd og stævnestaldene på venstre hånd, møder man på venstre hånd endnu en P-plads, beliggende ned mod jernbanen.