< Tilbage

Driftsaktieselskabet - Generalforsamling12-04-2019 - 17:22

Driftsaktieselskabet afholdt den 13. maj årlig generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmer på valg var Ole Christensen og Hans Marius Jørgensen. Disse blev genvalgt for en ny to-årig periode.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand Ole Christensen

Næstformand Hans Marius Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Vivi Grav-Hansen

Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Binder

Bestyrelsesmedlem Trine Thuesen

 

Revisor Peter Fauerskov blev også genvalgt for en et-årig periode.

< Tilbage