Pressemeddelelse den 22. december 2014

Kræfterne samles på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Vilhelmsborgs Hovedbygning bliver nyt hovedsæde for Driftsaktieselskabet VilhelmsborgVilhelmsborgs Hovedbygning bliver nyt hovedsæde for Driftsaktieselskabet VilhelmsborgCasper CassøeCasper Cassøe
Driftsselskabet Vilhelmsborg A/S (DAV) styrker samarbejdet om og på Vilhelmsborg som det samlende fælles hestecenter for avl-sport-uddannelse i Danmark.

DAV`s målsætning er at fastholde og udvikle Vilhelmsborg med moderne og tidssvarende faciliteter der genererer øget aktivitet for sporten og events.

DAV forventer en fremtidssikret lejeaftale med Aarhus kommune i 2015, som økonomisk kan åbne op for realisering af ovennævnte målsætning.

DAV har derfor ønsket at omorganisere og rationalisere sin daglige ledelse og administrative funktioner ved at outsource disse til Dansk Varmblod, som har domicil og administration på Vilhelmsborg. DAV kan herved nedbringe driftsomkostningerne væsentlig og fremover opnå en bæredygtig drift.

Begge parter forventer en mærkbar synenergieffekt med bedre servicering/ kommunikation til vore kunder, effektiv markedsføring, sponsorpleje/ reklamering udover en mere slagkraftig fælles organisation til udvikling af faciliteterne.

I forbindelse med aftalen pr 1. januar 2015 fratræder direktør Jens Kronborg efter 4 år på posten. Ny direktør er sekretariatschef hos Dansk Varmblod Casper Cassøe Krüth.
Heidi Gautschi fortsætter sin sekretariatsfunktion med ansættelse hos DV. Pedelfunktionen og medarbejdere er fortsat i regi hos DAV, med reference til Direktøren.

Den organisatoriske struktur med Foreningen Vilhelmsborg som 100 % aktiebesidder og Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg A/S som driftsansvarlig er uændret.

Med venlig hilsen
Ole Christensen formand for DAV. Jan Pedersen formand for DV