Facilitetskort til Vilhelmsborgs Østanlæg (ovalbane, militaryanlæg mv.) - Retningslinjer

Facilitetskortet (plastkort) er personligt, skal medbringes og forevises på forlangende.

Facilitetskortet kan erhverves ved henvendelse til Driftsaktieselskabets kontor (vilhelmsborg@vilhelmsborg.dk) og oplyse navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Beløb skal overføres til Middelfart Sparekasse Reg. 1687 Konto 3230863112 eller via Mobilepay til 908202 med TYDELIG angivelse af navn. Dernæst laver vi et personligt facilitetskort og fremsender det med post til den oplyste adresse, hvorefter Østanlægget kan benyttes i den pågældende periode.

Facilitetskort giver ADGANG til – i den pågældende periode – at benytte Vilhelmsborgs Østanlæg på dage, hvor der ikke foregår aktiviteter/arrangementer.
Hold øje med kalenderen på www.vilhelmsborg.dk

Østanlægget er det store grønne område ved skoven og her findes galopspor, 3 ridebaner, 1 ovalbane (KUN FOR ISLÆNDERHESTE), et passpor og herfra er der adgang til ridestierne i skoven.
Ovalbanen må - af hensyn til banens opbygning - KUN benyttes af islænderheste – UDEN UNDTAGELSE!!!

Facilitetskortet giver IKKE ADGANG til ridebanen på gårdspladsen, springbane, opvarmningsbane eller ridehaller. Ridekort hertil skal købes hos Aarhus Rideklub og man skal være medlem af AAR.
Bemærk at man skal have et ridehuskort pr. hest. Se priser nederst på siden.

Skiltning, øvrige anvisninger og retningslinjer for færdsel på arealerne skal følges.
BEMÆRK at i tidsrummet 16.30-18.45 mandag-torsdag i sommerhalvåret vil ridebanen indenfor Ovalbanen ofte blive benyttet af Aarhus Rideklubs elevhold. Dette vil være vejrafhængigt og derfor ikke annonceret på forhånd.

Ved benyttelse af terrænbane skal der være mindst to personer tilstede af sikkerhedsmæssige årsager.

Benyttelse af faciliteter sker på eget ansvar og risiko og skal ske med behørig hensyntagen til andre brugere.

Brug af Østanlæg uden gyldigt facilitetskort medfører øjeblikkelig bortvisning og regning på minimum Kr. 2.500,- (reetablering af baner m.v.)

Priser 2021:

Adgang til at benytte:
Østanlæg med ovalbane, 3 ridebaner, galopspor samt passpor
Halvårligt Kr. 400,-
Helårligt Kr. 600,-


Adgang til at benytte:
Springanlæg+opvarmningsbane, ridehaller samt bane på Gårdspladsen:

Medlemskab af AAR samt
Ridehuskort pr. år kr. 4.000,00
Ridehuskort pr. 1/2 år kr. 2.400,00
Ridehuskort pr. md. kr. 500,00
Ridehuskort pr. Dag. Kr. 30,00 (kun i forbindelse med en undervisningslektion)

Køb af ridehuskort kan ske ved henvendelse på AAR's kontor i åbningstiden.
se www.aarhus-rideklub.dk