Facilitetskort til Vilhelmsborgs Østanlæg (ovalbane, militaryanlæg mv.) - Retningslinjer

Facilitetskortet (plastkort) er personligt, skal medbringes og forevises på forlangende.

Facilitetskortet kan erhverves ved henvendelse til Driftsaktieselskabets kontor (vilhelmsborg@vilhelmsborg.dk) og oplyse navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Beløb skal overføres til SYDBANK Reg. 7110 Konto 2347961 med TYDELIG angivelse af navn. Dernæst laver vi et personligt facilitetskort og fremsender det med post til den oplyste adresse, hvorefter Østanlægget kan benyttes i den pågældende periode.

Facilitetskort giver adgang til – i den pågældende periode – at benytte Vilhelmsborgs Østanlæg på dage, hvor der ikke foregår aktiviteter/arrangementer.
Hold øje med kalenderen på www.vilhelmsborg.dk

Ovalbanen må KUN benyttes af islænderheste – UDEN UNDTAGELSE!!!

Skiltning, øvrige anvisninger og retningslinjer for færdsel på arealerne skal følges.

Ved benyttelse af terrænbane skal der være mindst to personer tilstede af sikkerhedsmæssige årsager.

Benyttelse af faciliteter sker på eget ansvar og risiko og skal ske med behørig hensyntagen til andre brugere.

Brug af Østanlæg uden gyldigt facilitetskort medfører øjeblikkelig bortvisning og regning på minimum Kr. 2.500,- (reetablering af baner m.v.)

Priser 2018:
Halvårligt Kr. 400,-
Helårligt Kr. 600,-