Pr. 1. januar 2015 udliciterede bestyrelsen for Driftsaktieselskabet administrationen til Dansk Varmblod og udpegede Dansk Varmblods sekretariatschef til direktør for Driftsaktieselskabet. Dette har medført store driftsmæssige fordele idet der nu er mulighed for at få kontakt med 8 medarbejdere mod tidligere 2. Samtidig giver det en bedre udnyttelse af ressourcerne idet der opnåes god synergieffekt ved det nære samarbejde mellem Driftsaktieselskabet og de faste brugere.
Alle samarbejdsaftaler udarbejdes i administrationen og forelægges bestyrelsen som tager stilling hertil.

Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg

Anne-Mette Binder, Hans Marius Jørgensen, Ole Christensen, Vivi Grav-Hansen og Julie Allen.Anne-Mette Binder, Hans Marius Jørgensen, Ole Christensen, Vivi Grav-Hansen og Julie Allen.Adresse
Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet

Bestyrelsen, Driftsaktieselskabet Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Formand Lasse Langfeldt
Tlf. 21 81 20 30
E-mail: lala@lasselangfeldt.dk

Næstformand Hans Marius Jørgensen
Tlf. 2166 1648


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Vivi Grav Hansen - Tlf. 6162 2931
Anne-Mette Binder - Tlf. 2534 9998
Formand for Aarhus Rideklub, Julie Allen - julieallen@hotmail.com

Suppleant:
Mie Trolle - mt@islandshest.dk

Foreningen Vilhelmsborg

Adresse
Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet

Bestyrelsen, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Formand: Lasse Langfeldt, Aarhus Kommune
Næstformand: Jan Pedersen, Dansk Varmblod

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Eva Borchorst Mejnertz, Aarhus Kommune
Julie Allen, Formand for Aarhus Rideklub