Pr. 1. januar 2015 udliciterede bestyrelsen for Driftsaktieselskabet administrationen til Dansk Varmblod og udpegede Dansk Varmblods sekretariatschef til direktør for Driftsaktieselskabet. Dette har medført store driftsmæssige fordele idet der nu er mulighed for at få kontakt med 8 medarbejdere mod tidligere 2. Samtidig giver det en bedre udnyttelse af ressourcerne idet der opnåes god synergieffekt ved det nære samarbejde mellem Driftsaktieselskabet og de faste brugere.
Alle samarbejdsaftaler udarbejdes i administrationen og forelægges bestyrelsen som tager stilling hertil.

Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg

Hans Marius Jørgensen, Vivi Grav-Hansen, Ole Christensen og Anne-Mette BinderHans Marius Jørgensen, Vivi Grav-Hansen, Ole Christensen og Anne-Mette BinderAdresse
Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet

Bestyrelsen, Driftsaktieselskabet Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Formand Ole Christensen
Tlf. 2088 5224
E-mail: vandstedgaard@mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hans Marius Jørgensen - Tlf. 2166 1648
Vivi Grav Hansen - Tlf. 6162 2931
Anne-Mette Binder - Tlf. 2534 9998

Foreningen Vilhelmsborg

Adresse
Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet

Bestyrelsen, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Formand: Gunner Thomassen, Aarhus Kommune
Næstformand: Jan Pedersen, Dansk Varmblod

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Katrine Pedersen, Aarhus Kommune
Ole Mikkelsen, Aarhus Rideklub