Historie

Herregården Vilhelmsborgs historie går tilbage til 1400-tallet, hvor Væbner Orm havde Vilhelmsborg som sædegård.

Der er fundet fundamenter fra den oprindelige hovedbygning lige i nærheden af den nuværende og disse gamle rester er nu blevet fritlagt.

Hovedbygningen, som man finder i dag, er bygget i årene 1843-44 af Baron Ove C.L.E. Gyldenkrone (navnet er sammensat af den hollandske og danske mønt).. Byggestilen er klassicistisk og der har virkelig været tale om et byggeri, der vakte opmærksomhed - ikke blot herhjemme, men også i det store udland.

Det fremgår blandt andet af en beskrivelse der er fundet i et ældre tysk værk om arkitektur og byggeri. Her beskrives Vilhelmsborgs hovedbygning og de tilhørende avlsbygninger som et smukt og imposant eksempel på en herregård med tilhørende landbrugsdrift.

De første avlsbygninger, der lå i forbindelse med hovedbygningen, brændte allerede efter få års forløb. De blev erstattet af det nuværende anlæg i en gotisk inspireret byggestil, der er usædvanlig - både hvad angår arkitektur, størrelse og konstruktion. Avlsbygningerne er opført i 1856-57 og vakte stor opmærksomhed, ikke bar i Danmark, men også i det ganske Europa. Manden bag den fremsynede konstruktion var arkitekt Gustav Martens fra Kiel.

I dag er bygninger og en del af de omkringliggende arealer fredede.

I slutningen af 1600-tallet blev Vilhelmsborg tillige med godserne Marselisborg, Constantinsborg, Moesgaard og en række forpagtergårde i det sydlige Århusområde overdraget til den hollandske købmand Gabriel Marselis som betaling for et lån ydet til den danske stat.

Den hollandske købmand sender to af sine sønner Vilhelm og Constantin til Danmark for at drive disse besiddelser. Efter nogen tid bliver sønnerne adlet og tager i den forbindelse et andet efternavn, nemlig Gyldenkrone. Gyldenkrone-slægten forestod driften af Vilhelmsborg i ca. 300 år, hvorefter godset blev overtaget af den tidligere forpagter på Vosnæsgård, Lars N. C. Hviid i 1923. Hviid-familien drev Vilhelmsborg frem til Århus kommunes overtagelse af godset i 1973. Avlsbygningerne var da i en meget dårlig stand og kommunen investerede 11 mio. i udvendig renovering af avlsbygningerne, hvorefter godset henlå i ca. 12 år.

I 1985 udskrev Århus kommune en konkurrence blandt befolkningen for at få forslag til, hvad den smukke herregård kunne bruges til. Et af forslagene, som var udarbejdet af Dansk Ride Forbund, Dansk Varmblod og den lokale Aarhus Rideklub, var etablering af et nationalt hestesportscenter med det formål at få et fælles uddannelses- og træningssted for heste og mennesker inden for den hippologiske sektor.

Århus kommune stillede velvilligt den smukke herregård vederlagsfrit til rådighed i en 30 års periode for Foreningen Vilhelmsborg, som blev dannet i 1985. Foreningen tilvejebragte gennem sponsorater og donationer den nødvendige kapital til renovering af bygningerne og i 1989 flyttede de første heste ind i staldene på Det Nationale Hestesportscenter. Den arkitektoniske del af renoveringen er blevet smukt udført af arkitekt Ib Møller, Møller & Grønborg A/S.